TRV:03499

ID TRV:03499
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Det skal derfor anvendes en befestigelse som tillater en lengdebevegelse av skinnene uavhengig av bruas bevegelse (se Sviller).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt På bruer med kortere dilatasjonslengde enn 100 meter kan kraftoverføring mellom spor og bru elimineres gjennom bruk av befestigelse som tillater relativ langsgående bevegelse mellom sviller og skinner. Dette medfører lavere investerings- og vedlikeholdskostnader i forhold til bruk av glideskjøt.
Relatert krav TRV:03498
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Spor_på_bruer#Stålbruer med ekspansjonslengde 10 m < D ≤ 100 m