TRV:03504

ID TRV:03504
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst På stålbruer uten ballast med ekspansjonslengde over 100 m skal det normalt være glideskjøt. Tabell: Glideskjøter som skal anvendes ved nyanlegg og sporombygging på stålbruer angir glideskjøtkonstruksjoner med hovedmål som skal anvendes ved sporombygging og nyanlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt En brukonstruksjon vil overføre langsgående krefter gjennom ballast og sviller til skinnene ved temperaturendringer. Kravet skal hindre at kraftoverføringen ikke blir så stor at den kan medføre fare for solslyng.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Spor på bruer#Glideskjøter 2