TRV:03504

ID TRV:03504
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst På stålbruer uten ballast med ekspansjonslengde over 100 m skal det normalt være glideskjøt. Tabell: Glideskjøter som skal anvendes ved nyanlegg og sporombygging på stålbruer angir glideskjøtkonstruksjoner med hovedmål som skal anvendes ved sporombygging og nyanlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon