TRV:03513

ID TRV:03513
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Sviller og svilledeling på stålbruer med tvillingbærere skal være i henhold til Tabell: Sviller på stålbruer med tvillingbjelker.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon