TRV:03533

ID TRV:03533
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Størrelsen av ekspansjonsåpningen (d), avhengig av skinnetemperaturen og ekspansjonslengden (D) er gitt i Tabell: Dilatasjonsåpning for ledeskinner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon