TRV:03535

ID TRV:03535
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Svilleavstanden A, se Figur: Landkarkonstruksjon, skal ved faste opplagerpunkter være mindre enn den største tillatte svilleavstanden for den aktuelle overbygningsklassen, se Overbygning/Prosjektering/Generelle tekniske krav
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon