TRV:03536

ID TRV:03536
Bok 530
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Det skal anvendes elastiske sviller av tre- eller komposittmateriale på landkar.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Landkar er et svært stivt underlag for sporet som krever elastisk svillemateriale for å begrense forskjeller i elastisitet ved overgang fra bru til land.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Spor på bruer#Landkarkonstruksjon