TRV:03552

ID TRV:03552
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst På strekninger hvor toghastigheten er > 160 km/t skal det være planskilt kryssing (undergang/overgang).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal ivareta sikker kryssing av jernbanespor.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse Jernbaneinfrastrukturforskriften - § 3-6. Planoverganger
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Planoverganger#Sikring av planoverganger