TRV:03552

ID TRV:03552
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) På strekninger hvor toghastigheten er > 160 km/t skal det være planskilt kryssing (undergang/overgang).
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon