TRV:03555

ID TRV:03555
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Planoverganger på dobbeltspor tillates ikke.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre trygg kryssing av planoverganger.
Relatert krav
Opprettet
Referanse Jernbaneinfrastrukturforskriften - § 3-6. Planoverganger.
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Planoverganger#Sikring av planoverganger