TRV:03560

ID TRV:03560
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Svilleavstand skal være 600 mm
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at sporet gjennom planovergangen har tilstrekkelige, og tilnærmet like egenskaper som sporet utenfor, for å unngå raskere nedbrytning av sporet gjennom planovergangen.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Planoverganger#Planovergang av gummielementer