TRV:03561

ID TRV:03561
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Svillelengde skal være min. 2400 mm
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at sporet gjennom planovergangen har tilstrekkelig stabilitet
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Planoverganger#Planovergang av gummielementer