TRV:03562

ID TRV:03562
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Planovergangen skal monteres iht. leverandørens beskrivelse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre korrekt montering av planoverganger.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Planoverganger#Planovergang av betongelementer