TRV:03563

ID TRV:03563
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Det skal benyttes betongsviller
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre tilstrekkelig stabilitet for sporet gjennom planovergangen, og sikre gode innfestingsmuligheter for betongelementene.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Planoverganger#Planovergang av betongelementer