TRV:03564

ID TRV:03564
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Kontraskinner skal være av samme profil som kjøreskinnen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at sporets rillebredde holdes stabil over tid slik at fri passasje for toghjul er oppfylt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Planoverganger#Planovergang med asfaltdekke