TRV:03565

ID TRV:03565
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Kontraskinner skal festes sammen med kjøreskinnen på felles underlagsplater som spesiallages ved å kappe og sveise sammen ordinære underlagsplater.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at sporets rillebredde holdes stabil over tid slik at fri passasje for toghjul er oppfylt.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Planoverganger#Planovergang med asfaltdekke