TRV:03566

ID TRV:03566
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Ved bruk av kontraskinner skal rillebredden være 70 mm når sporvidden er mindre eller lik 1445 mm. Ved større sporvidder skal rillebredden være lik sporvidden minus 1375 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre fri passering av toghjul gjennom planovergangen.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Planoverganger#Planovergang med asfaltdekke