TRV:03567

ID TRV:03567
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) I kurver med radius < 1000 m skal sporvidden sikres ved at skinnestrengene innbyrdes forbindes med skinneforbindere av flatjern som festes med bolter til skinnestrengene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon