TRV:03567

ID TRV:03567
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst I kurver med radius < 1000 m skal sporvidden sikres ved at skinnestrengene innbyrdes forbindes med skinneforbindere av flatjern som festes med bolter til skinnestrengene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hensikten med krav TRV:03567 er å sikre sporvidde i krappe kurver ved bruk av rilleskinner som ikke er understøttet/festet på felles sviller. Ved bruk av «vanlige» skinner og rillelasker er det ikke nødvendig med forbindelsesstenger, men rillelasker skal heller ikke brukes i kurver med radius under 1000 meter, TRV:05034.
Relatert krav TRV:05034
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Planoverganger#Planovergang med asfaltdekke