TRV:03568

ID TRV:03568
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Ved bruk av rilleskinner og rillelasker skal befestigelse av type Hey-Back eller Pandrol e/PR clip anvendes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre tilstrekkelig god innfesting av skinner med standardisert befestigelse.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Planoverganger#Planovergang med asfaltdekke