TRV:03569

ID TRV:03569
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Ved bruk av rilleskinner og rillelasker skal svilleavstanden ikke overstige 600 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at sporet har tilstrekkelig stabilitet gjennom planoverganger i asfaltdekke
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Planoverganger#Planovergang med asfaltdekke