TRV:03569

ID TRV:03569
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Ved bruk av rilleskinner og rillelasker skal svilleavstanden ikke overstige 600 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon