TRV:03570

ID TRV:03570
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) For rilleskinner og rillelasker gjelder spesielle regler for sporvidde, se Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon