TRV:03570

ID TRV:03570
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) For rilleskinner og rillelasker gjelder spesielle regler for sporvidde, se Overbygning/Sporets_geometri,_beliggenhet_og_kvalitet
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon