TRV:03570

ID TRV:03570
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst For rilleskinner og rillelasker gjelder spesielle regler for sporvidde, se Overbygning/Sporets_geometri,_beliggenhet_og_kvalitet
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre fri passering av toghjul gjennom planovergangen.
Relatert krav TRV:05033
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Planoverganger#Planovergang med asfaltdekke