TRV:03571

ID TRV:03571
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) Planoverganger med asfaltdekke tillates bare brukt i sidespor og terminaler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon