TRV:03571

ID TRV:03571
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Planoverganger med asfaltdekke tillates bare brukt i sidespor og terminaler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Planoverganger i asfaltdekke setter store begrensninger for vedlikehold av sporet. For å utføre sporjustering, komponentutskifting, inspeksjon og skjøtsveising må asfaltdekket fjernes helt. Anvendelse må derfor begrenses.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Planoverganger#Planovergang med asfaltdekke