TRV:03573

ID TRV:03573
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Faste elementer skal spikres fast til labanker som er fastgjort til svillene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon