TRV:03574

ID TRV:03574
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Løse elementer skal legges løst opplagt på labanker. I dette tilfelle må midtelementet utføres i to halvdeler, delt etter spormidt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon