TRV:03577

ID TRV:03577
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) For å unngå forurensing av ballasten skal sideelementene skjøtes på med et løst element som kan være to gode brukte tresviller. Disse skal legges direkte på ballasten.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon