TRV:03579

ID TRV:03579
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) Når planovergangen ligger på en elektrifisert bane eller i et isolert sporfelt for sikringsanlegg, skal midtelementet ligge mellom 5 mm og 20 mm over sporplanet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon