TRV:03580

ID TRV:03580
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst i) På elektrifiserte baner ved planoverganger i en avstand 500 m fra sugetransformator skal det anordnes et veidekke av tre eller asfalt utenfor sideelementet inntil en avstand av 2,75 m fra nærmeste skinne.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon