TRV:03582

ID TRV:03582
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst k) Ved bruk av oppkjørsplanke bør denne ha en lengde av minst 2,50 m utenfor midtelementet. Oppkjørsplanken består av plank J 73 x 148 mm som festes til svillene og midtelementet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon