TRV:03595

ID TRV:03595
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) GVUL basert på innmåling med satellittbasert måleteknikk støttet av posisjonsforbedrende data fra Statens kartverks permanente geodetiske stasjoner og/eller VUL skal benyttes på alle baner/strekninger der det ikke benyttes GVUL basert på polar innmåling fra et geodetisk fastmerkenett.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon