TRV:03607

ID TRV:03607
Bok 548
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Hver enkel overgangsmotstand bør i høyspentkretser ikke overstige 70 μΩ målt med en strøm på 400 A for å sikre at varmeutviklingen ikke fører til skade på komponenten/anlegget.
  1. I vurderingen av om en overgangsmotstand er liten nok bør forekommende last- og kortslutningsstrømmer legges til grunn. Grenseverdiene ovenfor er oppgitt for en kortslutningsstrøm på 10 kA.
  2. Målingen skal utføres slik at overgangsmotstand mellom måleapparatets tilførselsledninger og komponenten som måles ikke medregnes. Firepunktsmåling som beskrevet i vedlegg c kan brukes ved måling av overgangsmotstand.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon