TRV:03608

ID TRV:03608
Bok 548
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Elektriske komponenter skal ikke i ha en temperatur som overskrider det de er godkjent og dimensjoner for gitt i '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"'.
  1. Kontroll av temperatur i bør gjøres ved hjelp av termografering.
  2. Termografering bør utføres regelmessig og etter større arbeider og vedlikehold.
  3. Termograferingen skal utføres av en sertifisert termografør med faglig relevant utdanning/erfaring.
  4. Anlegget bør belastes med minimum 50 % av nominell belastning i 30 minutter før termograferingen starter. Dersom det ikke blir benyttet nominell strøm under testen skal det beregnes objekttemperatur som komponenten vil kunne anta når den blir belastet med nominell strøm kontinuerlig.
  5. Termograferingen skal dokumenteres med en rapport i henhold til [NS 3424] med bilder som viser kritiske punkter og anbefalte tiltak.
  6. Generelt bør krav til tiltak på bakgrunn av overtemperatur gitt i '"`UNIQ--xr-00000001-QINU`"' følges dersom termografør ikke anbefaler annet.
  7. Prosedyre for termografering gitt i Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Termografering av kontaktledningsanlegg anbefales fulgt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon