TRV:03613

ID TRV:03613
Bok 548
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) I henhold til [FEF] §6-8 skal luftledninger befares i nødvendig utstrekning for å kontrollere at disse er i forskriftsmessig stand.
  1. Linjebefaringen bør kontrolleres og dokumenteres i henhold til linjebefaringsskjema gitt i Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Vedlegg Rapportskjema linjebefaring eller tilsvarende.
  2. Veiledningen til forskriften krever linjebefaring minst må foretas når det kan forventes at linjen har vært utsatt for unormale påkjenninger, dvs. normalt etter hvert vinterhalvår og etter uværsperioder.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon