TRV:03616

ID TRV:03616
Bok 548
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Anlegg og komponenter isolert med SF6-gass skal vedlikeholdes etter leverandørens angivelser (for eksempel med tanke på gasstrykk og gasskvalitet)
  1. SF6-gass skal håndteres av sertifisert personell iht. Produktforskriften
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 548 2020 Endringsartikkel 1571
Relatert krav
Opprettet 2020/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon