TRV:03619

ID TRV:03619
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Terminalintegrasjon mot FTS: Terminale som listet under pkt. 7.1.1 og som brukes på fast arbeidsplass skal være integrert mot kjernesystemene i GSM-R via standard EIRINE (ref. 2) grensesnitt mellom Switching Subsystem (NSS) til Fixed Terminal Subsystem (FTS)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at det implementeres et standardisert grensesnitt mellom togradio kjernenett og togleders system for kommunikasjon.
Endringsartikler 560_2013_Endringsartikkel_629
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Terminaler for Togleder, Togekspeditør, Driftsoperatør og Elkraftoperatør"