TRV:03620

ID TRV:03620
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Krav til samtaleopptak: Alle samtaler via terminaltyper som listet for brukere under pkt. 7.1.1 skal lagres i tråd med føringer som listet under KravID TRV:03294
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at opptak og lagring av taletrafikk i samsvar med forskriftskrav
Relatert krav TRV:03294
Opprettet
Referanse Forskrift om nasjonale tekniske krav m.m. for jernbaneinfrastruktur på det nasjonale jernbanenettet (jernbaneinfrastrukturforskriften)

§ 3-11.Kommunikasjonssystem -

Kommunikasjon i forbindelse med trafikkstyringen skal lagres sikkert og i tilstrekkelig tid i forhold til behovet ved eventuell undersøkelse av jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Terminaler for Togleder, Togekspeditør, Driftsoperatør og Elkraftoperatør"

Henviser til samtaleopptak (Voice Recorder) funksjonen fra disse terminaltypene.