TRV:03627

ID TRV:03627
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Ivaretagelse av kommunikasjonsbehov: Bane NOR og beredskapsetatenes kommunikasjonsbehov skal ivaretas ved oppgradering og nyprosjektering.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at både Bane NOR og nødetatenes kommunikasjonsbehov blir ivaretatt.
Endringsartikler 560_2019_Endringsartikkel_2345
Relatert krav TRV:00640
Opprettet 2019/09/09
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Fastmonterte telefoner i tunnel"