TRV:03629

ID TRV:03629
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Etablering av VUL skal resultere VUL-merker, informasjon om sporets beliggenhet i forhold til VUL-merker og informasjon om sporets karakteristiske trasépunkter (OB, OE, FOB, KP, FKP, HBP, LBP, SE) med tilhørende traséparametre (radier, lengde på overgangskurver, overhøyder)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 530 2012 Endringsartikkel 417
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett#Varig utfesting av linjen