TRV:03632

ID TRV:03632
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Følgende operasjoner skal inngå i etablering av VUL på en bane/strekning:
  • Etablering av VUL-merker
  • Registrering av sporets er-beliggenhet
  • Beregning av sporets nye skal-beliggenhet
  • Etablering av sporets nye skal-beliggenhet
  • Rapportering av VUL-/traséinformasjon til Banedata og teknisk arkiv
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 530 2012 Endringsartikkel 417
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett#Varig utfesting av linjen