TRV:03642

ID TRV:03642
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Der det er mulig skal VUL-merkene festes i fjell. Dersom feste i fjell ikke kan oppnås, benyttes kontaktledningsmast eller eget fundament.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 530 2013 Endringsartikkel 595
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett#Plassering og montering