TRV:03643

ID TRV:03643
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Fundamenter skal plasseres slik at de står stabilt og skal være forankret i telesikker grunn. VUL-merket skal festes på siden av fundamentet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 530 2013 Endringsartikkel 595
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett#Plassering og montering