TRV:03659

ID TRV:03659
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Umiddelbart før justeringen skal alle karakteristiske trasépunkters type og beliggenhet merkes basert på den nye skal-beliggenheten. Dette skal gjøres i henhold til Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt/Skilt for trasépunkt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 530 2013 Endringsartikkel 595
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett#Sporjustering og nøytralisering