TRV:03662

ID TRV:03662
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Når sporet er ferdig justert skal det nøytraliseres iht. Overbygning/Bygging/Helsveist spor.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett#Sporjustering og nøytralisering