TRV:03665

ID TRV:03665
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Etter at sporets nye beliggenhet er etablert, skal opplysninger om skal- og er-beliggenhet arkiveres i Banedata og teknisk arkiv.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 530 2013 Endringsartikkel 595
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett#Rapportering