TRV:03670

ID TRV:03670
Bok 530
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst I teknisk arkiv skal mer utfyllende informasjon arkiveres:
  • observasjonsdata til grunn for beregning av ny skal-beliggenhet
  • nøytralisert spors er-beliggenhet
  • kart og riss
  • rapporter over øvrige VUL-arbeider
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 530 2013 Endringsartikkel 595
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett#Teknisk arkiv