TRV:03734

ID TRV:03734
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Lyssignal for forskjellige spor som naturlig hører sammen bør plasseres på linje, se eksempel i '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"'.
Grafikkvisning
Figur 1: Plassering av signal som naturlig hører sammen
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon