TRV:03734

ID TRV:03734
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Lyssignal for forskjellige spor som naturlig hører sammen bør plasseres på linje, se eksempel i Figur: Plassering av signal som naturlig hører sammen.
Figur: Plassering av signal som naturlig hører sammen
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon