TRV:03746

ID TRV:03746
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst l) Et hovedsignal skal plasseres slik at siktavstanden oppfyller kravene til enten “brutt sikt” eller til “ubrutt sikt” i Tabell: Siktkrav for hovedsignal.
Siktkravene baserer seg på følgende:
  • Retardasjon 0,7 m/s2
  • Ubrutt sikt til hovedsignalet minimum de siste 4 sekund før signalpassering
Når ubrutt sikt ikke er oppnåelig, kan sikt til hovedsignalet helt eller delvis være hindret (brutt sikt) i inntil 25 % av tiden, men maksimum 1 sekund av gangen med linjehastighet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon