TRV:03746

ID TRV:03746
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst l) Et hovedsignal skal plasseres slik at siktavstanden oppfyller kravene til enten “brutt sikt” eller til “ubrutt sikt” i '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"'
Siktkravene baserer seg på følgende:
  • Retardasjon 0,7 m/s2
  • Ubrutt sikt til hovedsignalet minimum de siste 4 sekund før signalpassering
Når ubrutt sikt ikke er oppnåelig, kan sikt til hovedsignalet helt eller delvis være hindret (brutt sikt) i inntil 25 % av tiden, men maksimum 1 sekund av gangen med linjehastighet.
Grafikkvisning

Tabell 1: Siktkrav for hovedsignal
Sikt Strekningens høyeste tillatte hastighet [km/h]
≤ 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 210 > 210
Minimum siktavstand [m]
Ubrutt 150 156 161 167 172 178 183 189 194 200 206 211 217 222 233 250
Brutt 183 183 183 183 183 183 183 189 194 200 206 211 217 222 233 250
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon