TRV:03751

ID TRV:03751
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Et forsignal skal plasseres minimum 800 m foran tilhørende hovedsignal.
Unntak: Kortere forsignalavstand kan benyttes der dette er hensiktsmessig. Dette skal ikke gi et uakseptabelt risikonivå, og skal i hvert tilfelle vurderes og godkjennes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hensikten med kravet er å sikre at et tog som kjører med tillatt kjørehastighet kan stoppe foran det tilhørende hovedsignalet, som lagt til grunn av Network statement.
Endringsartikler Endringsartikkel 1153
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon