TRV:03764

ID TRV:03764
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Et dvergsignal skal plasseres slik at avstanden fra det oppnås sikt til dvergsignalet, og fram til sluttpunktet for skifteveien som signaleres er tilstrekkelig til at et skift som kjører i 40 km/h kan stoppe før sluttpunktet. Minste avstand fra punktet det oppnås sikt til sluttpunkt for signalert skiftevei er angitt i Tabell: Krav for plassering av dvergsignal.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 622
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon