TRV:03766

ID TRV:03766
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Levetid for stålkonstruksjon: Antennemast inkludert tilhørende utstyr skal ha en levetid på minimum 50 år.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at antennemasters konstruksjon, materialutforming og fundamentering har spesifisert levetid.
Endringsartikler 560_2018_Endringsartikkel_2162
Relatert krav
Opprettet 2019/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Byggetekniske og elektrotekniske krav til antennemaster - "Levetid"