TRV:03767

ID TRV:03767
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Merking av luftfartshinder: Antennemaster skal være rapportert og registrert ihht "Forskrift om rapportering registrering og merking av luftfartshinder" (BSL E 2-1)
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at antennemaster merkers og innrapporteres hvis høyde og lokasjonskriterier samsvarer med retningslinjer fra forskriftskrav.
Endringsartikler 560_2018_Endringsartikkel_2162
Relatert krav
Opprettet 2019/02/05
Referanse BSL E 2-1 : Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Byggetekniske og elektrotekniske krav til antennemaster - "Rapportering og registrering"