TRV:03768

ID TRV:03768
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Lavspenningsutstyr i mastekonstruksjoner: Antennemaster som prosjekteres med elektrisk utstyr omfattet av «Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg» skal følge retningslinjer fra Felles Elektro - Generelle tekniske krav.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 560_2018_Endringsartikkel_2162
Relatert krav
Opprettet 2019/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Byggetekniske og elektrotekniske krav til antennemaster - "Elektrisk utstyr"