TRV:03770

ID TRV:03770
Bok 560
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Krav til festemateriell: Boltekvaliteten skal være iht. NS-EN 4014:2011 og NS-EN 898-1:2003, klasse 8.8.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre kvalitet til innfestingsmateriell.
Endringsartikler 560_2018_Endringsartikkel_2162
Relatert krav
Opprettet 2013/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Byggetekniske krav